Aktiver brukerkonto

Du må aktivere brukerkontoen din for å få tilgang til systemer ved NTNU. Du trenger fødselsnummer og PIN-kode. Hvis du ikke har denne informasjonen tilgjengelig, ta kontakt med Studentorakel.

Merk at i tillegg til å betale semesteravgiften, må du også bekrefte utdanningsplanen eller semesterregistrere deg før du kan aktivere brukerkontoen din. Merk også at det kan ta opp til tre virkedager før betalingen er registrert i vårt system.

Fyll ut skjema:

Dette nummeret kan også være referert til som S-nummer eller D-nummer. Hvis du er utenlandsk student og har ikke mottatt dette nummeret ennå, ta kontakt med Internasjonal seksjon.
Dette er den samme PIN-koden som du bruker for å logge deg inn på Studentweb. Du finner dette nummeret i en e-post som ble sendt til deg fra studieavdelingen ved NTNU. Om du har glemt PIN-koden, ta kontakt med Studentorakel.

Passordet må være minst 10 tegn langt og inneholde minst ett tegn fra tre av disse fire tegngruppene:

  • Store bokstaver A-Z
  • Små bokstaver a-z
  • Sifre 0-9
  • Spesialtegn !#()*+,.=?@[]_{}-  (bare disse oppgitte spesialtegnene er lovlig å bruke i passordet)


Lisensavtale:

Jeg bekrefter herved å ha lest NTNUs IKT-reglement og påtar meg de forpliktelser som reglementet til enhver tid legger på meg. Jeg aksepterer også de tiltaksmuligheter som NTNU har ved brudd på IT-reglementet, slik det er angitt i IT-reglementet.

Jeg gir herved tillatelse til at det kan benyttes driftslogger for å identifisere min bruk av dataanlegget med de begrensninger som er spesifisert i IT-reglementet.

Jeg har lest og godtar vilkårene i lisensavtalen.